Indkøbskurv
Gratis fragt til pakkeshop i DK, på alle køb over 500 DKK

Odense Å – et top vand

Odense Å har de senere år gennemgået en fantastisk udvikling. Fra at være et middelmådigt havørredvand primært med grønlænderfiskeri i vintermånederne, så har åen på ganske få år udviklet sig til en rigtig god havørred å med stor opgang fra juni til sæson-slut. Læs her om et par af de bedste pladser.

Fyn har mange åer der tiltrækker gydemodende havørreder. De er stort set alle for små, sårbare og nedbørsafhængige til at man kan drive et bæredygtigt fiskeri efter havørreder i dem. Kort sagt de fynske åer er mest til fisk og ikke fiskere. Der er dog en enkelt undtagelse, nemlig Odense Å.

Odense Å har en størrelse der indbyder til havørredfiskeri, og med en mere end 50 kilometer havørredførende længde, ja så skulle der umiddelbart være nok at tage af. Dog er ikke alle stræk lige velegnede for havørreder, de øvre stræk fisker kun godt den absolut sidste del af sæsonen og primært forbeholdt foreninger og private, men langs åens nedre stræk omkring Odense By er det Odense Kommune, der sidder på fiskeretten, og til det kommunale vand kan alle købe sig et fiskekort, og udfordre den fynske havørred i andet end saltvand.

Når du passere gennem bymidten af Odense så kan du ikke undgå at bemærke åen som glider idyllisk gennem centrum. Den erfarende havørredfisker vil dog hurtigt kunne se, at det ikke er her at havørrederne skal søges. Igennem byen er Odense Å nemlig en bred, dyb og langsomflydende. Et paradis for gedder, aborre og fredfisk. Ørrederne derimod, dem finder man primært på to stræk nedenfor bymidten samt et enkelt stræk ovenfor. Åen er et glimrende alternativ til det fynske kystfiskeri. At fiske havørreder i strømvand giver helt nye afvekslende udfordringer og spændende muligheder. Desuden er åen et godt sted at søge læ, hvis vind og vejr viser sig fra den helt umulige side langs de fynske kyster. Odense Å’s bedste havørred stræk kaldes populært Skovsøen, Åsum-Ejby og ”Det ydre stykke”. Det er dem vi her vil se nærmere på. Vi starter forneden, og arbejder os, ligesom havørreden, opefter i åen.

Odense å - det ydre stykke

De sidste kilometer inden Odense Å løber ud i fjorden, er meget påvirket af, at det store kulkraftværk Fynsværket lukker sit kølevand ud i åen. Kølevandet er saltvand, og hentes fra Odense Havn. Det betyder, at de sidste kilometer af åen består af åens ferske- blandet med fjordens/havnens saltevand. Det giver et meget utraditionelt fiskeri hvor der kan fanges en blandet landhandel af opgangshavørreder, små blanke fjordørreder, bækørreder, skaller og sågar saltvandsfisk som torsk og hornfisk et godt stykke oppe i åen.
Sæsonen på det ydre stykke (og i resten af åen) starter den første lørdag i marts måned, med en stort anlagt fiskekonkurrence hvor 600 – 700 lystfiskere mødes i hyggeligt samvær for at fejre sæsonstarten, og samtidig dyste om flotte præmier til dagens største fisk. Efter de første til tider lidt kaotiske premiere dage så normalisere tingene sig langs åen, og der er atter god plads mellem fiskerne.
Marts og April er de absolutte topmåneder på det ydre stykke. Mange af fjordens havørreder tiltrækkes af åens føderige og mere ferske vand, og mange dage gøres der store fangster, og kvoten på de maksimale tre havørreder om dagen nås af flere fiskere langs åen. Det er hovedsageligt mindre blanke fisk (såkaldte grønlændere) omkring mindstemålet, på 40 cm der fanges, men næsten dagligt i marts og april landes der flotte blanke fisk på 2 – 5 kilo i topkondition.
En anden almindelig fangst er nedfaldsfisk. Slanke havørreder der i løbet af vinteren har været højt oppe i åen for at gyde, og som nu er på vej retur til havet. Disse ørreder kendes let på deres slanke slatne krop, store hoved og kedelige gråbrune farve. En nedfalds ørred er ingen fornøjelse hverken at vise frem eller servere. Det er derimod en stor fornøjelse at genudsætte dem i håb om et senere møde på kysten eller som opgangsfisk i åen om efteråret.
I starten af maj ebber fiskeriet ud på det ydre stykke, en og anden havørred kan stadig fanges, men sommerfiskeriet må betragtes som usikkert. Åens første (og største) opgangsfisk dukker op i begyndelsen af juni, men de stopper sjældent på det ydre stykke, og fanges derfor stort set aldrig her. Først en smule højre oppe i systemet ved Åsum-Ejby strækket er opgangsfisken til at tale med for åens lystfiskere.
Fiskeriet på det ydre stykke slutter d. 30. september. Derefter er strækket fredet frem til førnævnte første lørdag i marts, og atter en sæson står for døren. Fiskeriet på det ydre stykke blusser en smule op de to sidste uger af september, men der er ingen tvivl om, at marts og april er de absolut bedste måneder på dette stræk.

Grej til det ydre stykke.
Odense Å er stor og dyb på de sidste kilometrer, inden den glider ud i Odense Fjord. Kraftigt fluegrej med hurtig synkende liner og farvestrålende fluer kan hente en havørred op, men fluegrejet kræver god kendskab til de få standpladser hvor det er brugbart. Derfor er, og bliver det, spinnegrejet der er mest effektivt langs det ydre stykke. Standard kystgrej bestående af en 8’ – 9’ spinnestang, fastspolehjul med nylon eller fletline og gummistøvler så er man godt rustet. Kystblink som Møresilda, Filur eller Stripper på 10 – 18 gram er gode agn. Store 10 – 15 grams spinnere er også særdeles effektive. Du kan også vælge at fiske med en rigtig Odense Å specialitet: Et spinfluerig bestående af et blylod på 10 – 20 gram med en eller to fluer monteret på en lang tavs ovenfor. Blyloddet hopper henover bunden mens fluerne svævende forførisk dybt i strømmen.

Odense å - Åsum-Ejby stykke

Fra det ydre stykke forsætter åen opstrøms under Kertemindevejbroen. Her er der ikke længere nogen påvirkning fra kølevandsudløbet, og åen får efterhånden karakter af et rigtigt havørredvandløb. Yderligere et par kilometer oppe går åen under Åsumvej, og fra Åsum broen og opstrøms findes det bedste stræk for fiskeri efter opgangsørrederne. Her slynger åen sig naturligt, fredfyldt og varieret gennem eng og skov, og bortset fra en kirkeklokke eller måske en sirene fra en ambulance så bemærker du sikkert ikke at storbyen Odense kun ligger et par stenkast derfra.
Som på det ydre stræk starter fiskeriet i marts, og der kan gøres enkelte gode fangster af grønlændere, der er draget på opdagelse højt i åen, men hovedsagelig består fangsten efter sæson starten af nedfaldsfisk, som bør sættes ud igen. Fra begyndelsen af juni stiger spændingen dog. Hvornår viser de første opgangsfisk sig på strækket? Det er ved Åsum, at havørrederne første gang støder på varierede strømforhold og lavvandede partier. Det betyder at opgangs fisken stopper her for lige at se de nye forhold lidt ekstra an, og det er når havørreden stopper for at finde standpladser i åen, at den kan fanges.
Sommeren igennem svinger fiskeriet meget. Lange varmeperioder med lavt vand til følge sætter fiskeriet i stå. Heftige regnskyl lokker t
il gengæld nye fisk op. Er åen høj efter megen nedbør, så kan der fanges fisk dagen igennem. Er det derimod lav vandstand så er ørrederne ekstremt sky og natfiskeri det eneste brugbare. Der er dog et glimrende dagfiskeri efter bækørreder, så er du ny på strækket, så kan det godt betale sig at fiske og kikke hullerne ud med det lette grej i dagtimerne, for så at bevæbne sig med havørredgrejet til nattimerne.
Sommerens havørreder er alle flotte og blanke, med en god gennemsnitstørrelse på 2 – 3 kilo. Stor grødevækst kan dog lægge en kraftig dæmper på fiskemulighederne i højsommeren, men grøden klippes to gange om året, og derfor er problemet afgrænset. I løbet september dukker der en del mindre fisk op, og mange af disse er begyndt at blive farvede. De mindre opgangsfisk kommer i stort tal og er særdeles aktive morgen og aften, derfor må perioden fra midten af september til sæson slut d. 15. november regnes som virkelig god. Igen kan meget lav efterårs vandstand dog sætte en dæmper på opgangen. Er du ny ved åen så forhør dig om den aktuelle vandstand og grødesituation hos os på telefon 66 12 15 00 inden du køber fiskekort.

Grej til Åsum-Ejby stykket

Strækket indbyder til fluefiskeri. Der er de fleste steder god plads til bagkast, og åens lavvandede brede profil gør, at man let kan få fluen ned i nærheden af fisken. En 9’ -10’ en-håndsstang klasse 6 – 8 er passende. Til dagfiskeri er en flydeline med et synkende forfang, der kommer lidt ned i grøde-renderne, det rette valg. Til natfiskeri er flydeline og et intermediate forfang sagen. Dagfluerne til havørred er klassiske havørredfluer som Hedefluen, Uldsok, GP og Hagebro. Til natfiskeri er store buskede mørke fluer sagen. Evt. mudlerfluer.
Er man mere til spinnefiskeri så er det ikke noget problem. Let grej og små spinnere som Mepps og Vibrax i str 2 og 3 er giftige. Ligeledes flydende Rapala woblere i 5 – 9 cm fisker rigtigt godt sæsonen igennem. Brug diskrete farver som sort, kobber, messing og grøn om sommeren, og skift så til mere hidsige sølv, røde og gule farver efterhånden som efteråret skrider frem.

Bulefluen-til-Havørreder-i-Åen

Odense å - Skovsøen

Når opgangsfisken har passeret Åsum-Ejby strækket, så er den nået op midt i Odense by. Her har åen ændret sig til igen at være en dyb og langsomflydende størrelse, som ørrederne hurtigt passerer. Nogle kilometre opstrøms Odense centrum passeres Odense Zoologiske Have. Her har åen stadig sin nærmest søagtige karakter, men fortsættes der yderligere lidt opad så ændre åen sig pludseligt. Vandet tager fart, dybden bliver varieret, store sving afløses af flade hurtigstrømmende stræk med fine standpladser. Vi er nået til Skovsø strækket. Området omkring Skovsøen er faktisk en stor park. Derfor finder man ikke vild og uberørt natur her, men derimod pæne stier, velholdte græsplæner og mange mennesker når vejret er godt. Åens ørreder synes i lighed med byens borgere om dette åndehul, og der fanges mange fisk langs Skovsø strækket. Det er utvivlsomt åens bedste område for bækørredfiskeri. Især mange unge fiskere gør her deres første erfaringer med å- og bækørredfiskeri i dagtimerne, men fra sidst på sommeren så dukker også havørrederne op, og i de tidlige morgen- og sene aftentimer da er Skovsø strækket et suverænt og let tilgængeligt stræk for havørredfiskeri. Efter mørkets frembrud sænker roen sig i parken, og havørreden trækker fra de dybe huller frem på det mere lave vand, og du kan opleve aftener og nætter fra august og sæsonen ud, hvor åen gynger af store havørreder der flytter på sig.

Grej til skovsø strækket

Grejvalget er meget lig det der kræves på Åsum-Ejby stykket. Dog bør du ved Skovsøen også have det gode bækørredfiskeri i tankerne når du pakker grej. Medbring et sortiment nymfer og tørfluer eller nogle ekstra små spinnere og woblere til spinnefiskeren.

Fiskeregler for Odense å

Fiskeregler for Odense Å.

inden du køber fiskekort til åen, så check https://www.odense-aa.dk/ hvor du kan se hvilke stræk kortet gælder. Foruden meget af Odense Å så giver kortet også fiskeret i dele af Lindvedå og Stavidså. To små vandløb med gode bækørreder og lejlighedsvise havørreder ved høj vandstand.

Foruden de trykte regler er der et par enkelte uskrevne regler, du bør være opmærksom på:

Du bør altid dyrke et bevægeligt fiskeri. Det er ikke populært hvis du ”gror fast”, og optager f.eks. et sving i længere tid. Affisk åen i et jævnt tempo, men vend gerne tilbage senere til en spændende fiskeplads.

Det er god moral, og meget velset, at du i forårsmånederne genudsætter nedfaldsfisk.

Gå aldrig lige ind foran en anden fisker. Start enten langt foran eller et stykke bagved vedkommende.

Der kan godt vades lidt i kanten , men undgå at vadefiske ude i selve åen.

Udvis stor hensyn til andre brugere af åen og dens omgivelser. Især fluefiskere skal holde øje med kondiløbere og hundeluftere i bagkastet

2 comments

 1. Jeg er i tvivl om hvad man skal bruge for at have lov til at fiske i åen.
  Jeg har fisketegn købt over borger.dk. Er det nok, eller skal man også have et fiskekort til strækningen?

  Vh
  Jacob

  1. Go Fishing

   Hej Jacob
   Du skal købe et ekstra fiskekort til Odense Å. Det statlige fisketegn er ikke nok. – se evt mere på http://www.odense-aa.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Gratis forsendelse

Til pakkeshop i Danmark, på alle køb over 500 DKK.

30 dages fuld returret

Fuld tilfredshed eller pengene retur. Uden diskussion!

1 – 4 dages levering

Vi har åbent alle ugens dage og leverer altid hurtigst mulige.

100% sikker betaling

Dankort / MasterCard / Visa / Viabill / MobilePay / PayPal.