Indkøbskurv
Gratis fragt til pakkeshop i DK, på alle køb over 500 DKK

Samsø – havørredøen i midten

På Samsø var en pige………., men sandelig også en havørred eller to. Samsø er en fantastisk havørredø, og med færgeforbindelse både til Jylland og Sjælland en oplagt ø at besøge når der står havørredweekend på fiskeklubbens program.

Her får i lige en stribe af de mest hotte pladser.

Samsø - en kystperle i midten

Samsø – en kystperle i midten.

Hvis du siger Samsø ved bordet til en konfirmationsfest, så vil gæsterne tænke på vidt forskellige ting. Mosteren for enden af bordet tænker straks på øens lækre nye kartofler, Storesøsteren til konfirmanden tænker på Samsøs musikfestival, Tanten mindes med et suk Lars Bom i serien ”Strisser på Samsø”, mens Onklen godter sig over den frække præst fra samme serie. Herren i jakkesættet vil tænke på den gode golf- og jagtweekend han har haft på øen. Ja, selv konfirmanden tænker på Samsø, når han håber, at nogle af dagens gaver indeholder moderigtig klude fra tøjmærket – Samsø. Har du været der blot en gang, vil du kun tænke en ting om Samsø: HAVØRREDER.

Øen i smørhullet
Øen i midten af Danmark er et besøg værd for enhver havørredfisker. Her findes masser af vidunderlig varieret havørredkyst, der kan få tænderne til at løbe i vand på enhver lystfisker med blot en smule saltvand i blodet. Skallerev, klintekyst, badekar, stor stenet strand, strømpladser. Ja, sågar fjordfiskeri og fjordudmunding finder du på Samsø, og bedst af det hele: Der er havørreder på alle pladserne. Er du skeptisk? Så prøv lige denne lille øvelse:

Tag et Danmarkskort og træk en streg fra de gode havørredpladser på Nordfyn fra Æbelø over Egebjerggård til Fyns Hoved lad stregen gå videre til Vestsjælland over de klassiske pladser på Agersø, Reersø og Sjællands Odde. Før nu stregen over Kattegat til Djurslands., Kalø Vig, Gylling Næs, Trelde Næs og tilbage til Fyn omkring Strib. Læg dertil udmundingerne af nogle af landets bedste havørredfjorde: Vejle- Odense- Kalundborg- og Horsensfjord samt Lillebælt med Kolding Fjord. I og omkring den takkede cirkel der opstår på kortet findes måske halvdelen af Danmarks absolut bedste og mest havørredrige kyststrækninger, og midt i denne cirklen ligger Samsø. Som en anden smørklat i risengrøden.

Øens havørreder

På Samsø findes ingen vandløb, derfor findes der heller ingen udsætninger af havørred sted. Alle øens havørreder er velkomne ”gæster” udefra. Det ses faktisk på bestanden. På Samsø findes ikke mange undermålere, langt de fleste havørreder er over mindstemålet inden de når øen, og faktisk føler jeg at gennemsnitstørrelsen er noget større end på mine egne hjemmepladser på Fyn. Til gengæld er antallet af fisk mindre på Samsø, men det er jo naturligt nok når de små fisk er færre.
Samsøs havørreder er i mine øjne ”rigtige” havørreder. Dvs. slanke torpedoformede fisk. Nogle vil kalde dem tynde, jeg kalder dem perfekt formede. Altid er de fantastisk blanke med skæl der rasler af ved mindste berøring. Der fanges da en farvet efterårsfisk i ny og næ, men fra Samsø til nærmeste gydeå er der langt, så en farvet fisk er undtagelsen, der bekræfter reglen om de smukke blanke Samsø ørreder. De små havlus der klynger sig til de fleste Samsøørreder vidner om fisk der lever i de frie salte vande.

Øens årstider

Der kan fanges havørreder på Samsø alle årets tolv måneder, men fordi vandet omkring øen er salt og der er langt til ferskvand, så er vintermånederne december til marts noget usikre. April og Maj er derimod fremragende, men i Maj måned kan hornfiskestimerne være så massive, at det kan være svært at komme igennem til en havørred. Når hornfiske klinger af sidst i maj, så går det dog løs igen, og juni – juli er rigtig gode måneder hvor de mange pladser med dybt vand og strøm kaster fisk af sig hele døgnet.

Er sommeren varm og vandtemperaturen over 20 grader, så er august og starten af september en svær periode, men enkelte pladser som spidsen af Besser Rev og Lushage fisker dog stadig, på grund af den kraftige strøm der findes de steder.
Sidst i september vågner det hele øen dog igen, og oktober – november regner jeg sammen med juni for de absolut bedste Samsø måneder.
At være på en ø er en kæmpe fordel for havørredfiskeren.
Som bekendt fisker ikke alle pladser godt i alle vinde, men på en ø som Samsø findes gode pladser uanset vindens retning.

Øens andre fisk

Foruden havørreder, så byder Samsø selvfølgelig også på andre kystfisk. Hornfisken invaderer øens kyster sidst i april, og da Samsø ligger midt i trækruten for samtlige hornfisk der skal sydover, så er der virkelig tale om invasion, der først aftager et stykke ind i juni.
En smule senere end hornfiskene dukker også multen op. For ikke mange år siden var Stavns Fjord fyldt med multer hele sommeren, men den multestamme er i dag så godt som opfisket af garnfiskere, så det er på den åbne kyst multerne skal findes. Issehoved, Besser Rev, Nørreskiftet, Lushage og Kolby Kås havn er hotte multepladser.
Torsk findes ikke længere: De er ganske enkelt udryddet i det sydlige Kattegat, men havaborre er til gengæld dukket op de senere år. Stadig i små mængder og i beskedne 35 – 45 cm størrelser, men det virker, som om både antal og størrelse er stigende. Sælvig, Besser rev, Nørreskiftet, Kolby Kås Havn og Lushage er de steder hvor jeg har hørt om eller set havaborre.
Fra øens havnemoler og ved Lushage fanges der fine fladfisk på bundsnøre.
Foruden saltvandsfiskeri, så har Samsø også en del vandhuller og moser med godt gedde- og aborrefiskeri foruden ål og fredfisk. Dertil kommer et enkelt Put & Take vand.

Øen på nettet

https://www.samso.dk/
Meget flot og spændende side hvor der findes et væld af god turistinformation om Samsø.
Også overnatningsmuligheder, seværdigheder osv.

https://www.samsoelinien.dk/
Denne kommer du næp
pe udenom. Med afgange fra både Sjælland (Kalundborg) og Jylland (Hou) så er Samsø Danmarks lettest tilgængelig ”færgeø”.

Øens fiskepladser

1. Lushage
Samsøs sydøstligste hjørne. Her findes dybt vand og meget stærk strøm. Umiddelbart
ser bunden lidt kedelig ud, men havørrederne elsker alligevel at tage opholde ganske nær land nedfor det lille sølle Lushage Fyr. Lushage er en fantastisk sommerplads
Brattingsborg Gods som ejer jorden ned til Lushage har desværre lukket skovvejen for kørsel det meste af året. Det giver en urimelig lang gåtur gennem skoven. Kortere er det at gå (og fiske) langs stranden fra Nørreskiftet (plads 14).

2. Vesborg Fyr
Ved øens sydvestlige spids er der mere stil over fyrtårnet, og det gamle smukke Vesborg Fyr regnes for det tætteste man kan komme et geografisk midtpunkt i Danmark. Fra toppen af fyret kan man skue vidt og se langt omkring b.la. til Storebæltsbroen. Man kan også kikke ned, og betragte den storstenede og tangfyldte kyst, der strækker sig nordover fra fyret og oser af havørred.

3. Kolby Kås
På begge sider af havnen findes fremragende kyststrækninger, men også selve havnen er interessant. Omkring færgelejet ynder flokke af mindre havørreder at trække rundt, og længere inde i havnen, mellem fiskebådene og lystsejlerne, er jeg flere gange stødt på regnbueørreder der har tøffet rundt. Fra maj til september er der ydermere altid multer langs molekanterne.

4. Ringebjerg
Ved første øjekast ser dette stræk noget trist ud, men især om foråret kan der være mange fisk i de små badekar, der ligger tæt under land. Fisker absolut bedst i højvande.

5. Sælvig
Øst for havnen strækker der sig et spændende skalle- og stenrev ud, der altid er et besøg værd. Igen er højvande at foretrække. En fin plads, hvis vinden suser fra en sydlig kant.

6. Sælvig bugten
Den små 10 kilometer lange sandede bugt mellem Sælvig og Mårup Havn rummer store uopdagede muligheder. Især omkring campingpladsen midt i bugten findes fine badekar der kan nås ved alle vandstande. Ikke mange kystfiskere har prøvet her, men måske er det en fejl. Garnfiskerne gør store fangster af både havørreder og multer i bugten.

7. Mårup
Vest for Havnen hvor klinten starter, begynder også et langt og fremragende havørredområde der strækker sig langt nordpå forbi de imponerende klinter ved Møgelskår og helt op til Kolsør Hage.

8. Kolsør Hage
Ved selve hagen, eller Samsøs nordvestligste spids om man vil, er der fanget mange og store havørreder. Parkering foregår lettest nordfor, hvorefter en lille kilometers strandvandring sydpå bringer en til Kolsør Hage. En lille kilometer nordover fra p-pladsen findes også et lille spændende stræk med mørk bund og enkelte store sten, der næsten altid holder fisk.

9. Issehoved
Det er et flot syn, når man fra klinten skuer udover Issehoved – Samsøs nordlige spids. Området er et af øens flotteste, men ikke et af de fiskemæssigt bedste. Her er meget sandet, men et stykke før Issehovedspidsen på den vestlige side ligger en fin lille stensamling der er rigtig god. Omkring selve spidsen fanges der havørreder, men især multer elsker denne plads, primært fra spidsen og syd over langs den sandede østlige kant.

10. Langøre
Her findes indløbet til Stavns Fjord. Selve indløbet ser spændende ud på kortet, men er faktisk ikke noget særligt. Ca. en kilometer før indløbet (nordfor) findes derimod et meget interessant stenrev, som virkelig holder fisk. Revet er bedst i lavvande, hvor man for alvor kan komme ud og fiske over de store sten der ligger på ydersiden.

11. Stavns Fjord
Mellem Samsø ved lufthavnen og den lille ø Hjortholm i Stavns Fjord løber en markant rende. Vadefiskeri startende stort set for enden af landingsbanen bringer let en ud på kanten af renden. Her løber en god strøm. Bunden er dødssyg mudret, men der kan til tider være et godt fiskeri, og her finder du meget sjældent andre lystfiskere.

12. Besser Rev
Øen mest kendte plads. Eller rettere pladser, for der er to steder der skal have opmærksomhed. Fra parkeringspladsen for enden af revet, er der ca. 2 kilometers strandtur til, hvor revet slår et skarpt knæk med venstre. Der er fiskeri hele vejen, men det er knækket på revet, der for alvor trækker. Denne plads kaldes Albuen, og er i min øjne indbegrebet af en havørredplads. Den skønneste leopardbund findes her, samtidig med at der næsten altid løber en god strøm. Let at vade med god vanddybde under land og havørreder der kommer ganske tæt under kysten. Fuldstændig perfekt plads til flue.
Fra april til midt juli slutter Besser Rev turen her. Resten af revet er nemlig fredet område. Men efter d. 15. juli er der atter adgang. Har man gode ben kan man fra Albuen fortsætte de godt fire kilometer ud ad revet til spidsen. En lang tur, men der kan fiskes undervejs. Selve spidsen af revet er meget spændende. Her løber altid i stærk strøm ind og ud af Stavns Fjord, og der står altid ørreder i strømmen. Selv den varmeste augustdag i strålende solskin fanges der fisk her.

13. Stålhøj Hage
Syd for Besser Rev findes Stålhøj Hage, som byder på et par kilometer topvand med masser af store sten, sandpletter, blæretang og havørreder. En plads der er en smule bøvlet at komme til, da der ikke er nogen veje der fører ned til hagen. Noget strand- eller markvandring er eneste mulighed.

14. Nørreskiftet
Her kan parkeres helt nede ved vandet. Syd for P-Pladsen ses selve Nørreskiftepynten tydeligt. Den er et besøg værd, men også kysten nordover helt optil Ballen Havn rummer fint vand der bør affiskes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Gratis forsendelse

Til pakkeshop i Danmark, på alle køb over 500 DKK.

30 dages fuld returret

Fuld tilfredshed eller pengene retur. Uden diskussion!

1 – 4 dages levering

Vi har åbent alle ugens dage og leverer altid hurtigst mulige.

100% sikker betaling

Dankort / MasterCard / Visa / Viabill / MobilePay / PayPal.